So sánh lợi nhuận cho thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM qua góc nhìn dữ liệu

Ở bài viết trước, Biggee.vn đã đưa ra mô mình tương quan giữa giá bán và cho thuê của hơn 400 dự án căn hộ tại TP.HCM. Trong bài viết này, Biggee.vn sẽ cập nhật thêm mô hình trên đối với khu vực Hà Nội và so sánh tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ giữa 2 thị trường này