Thống kê tin đăng bán bất động sản tháng 7/2023: thị trường đang hồi phục hay tiếp tục đóng băng?

Trong tháng 7/2023, lượng tin đăng bán bất động sản hoạt động giảm ở cả số lượng tin mới lẫn các tin cũ gia hạn

Trong tháng 7, lượng tin đăng bán mới lẫn lượng tin cũ còn hoạt động giảm thấp nhất kể từ tháng 5/2023
Biến động số lượng tin đăng cũ còn hoạt động theo từng chỉ tiêu​​​​​​
Phân bố lượng tin đăng bán theo khu vực

Nhận xét

Trong tháng 7/2023, lượng tin đăng mới và tin cũ gia hạn tại TP HCM lại đã giảm nhiều nhất kể từ tháng 5/2023. Điều này cho thấy 2 khả năng xảy ra: (1) thị trường đã hồi phục và các giao dịch đã chốt thành công nên môi giới không cần đăng tin, (2) thị trường vẫn đang khó khăn nên môi giới không đăng tin nữa. Đối chiếu lại với nhu cầu tìm kiếm thông tin giá, thông tin quy hoạch trên Biggee.vn và website đối tác Remaps.vn, thì nhu cầu tìm kiếm cũng đã giảm 20% so với tháng 6. Do đó, khả năng (2) xảy ra cao hơn, cho thấy thị trường vẫn đang đóng băng.

Đăng ký gói thành viên để yêu cầu báo cáo tùy chỉnh và nhận các báo cáo thị trường mới nhất: https://biggee.vn/dich-vu-thanh-vien

Bạn cũng có thể thích...