Hướng dẫn xem bản đồ giá đất và căn hộ

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm thông tin giá nhà đất/căn hộ trên website Biggee.vn cũng như giải thích các thông tin trên kết quả giá.

Truy cập Biggee.vn -> Menu Giá nhà đất

Để tìm kiếm thông tin giá nhà đất có thể tìm theo 3 cách

Tìm theo từ khóa gợi ý: Nhập tên tuyến đường/khu vực theo cấu trúc tên tuyến đường + tên phường xã (không bắt buộc) + tên quận huyện + tên tỉnh thành. Hệ thống sẽ gợi ý khu vực theo mỗi lần người dùng nhập liệu, click vào kết quả gợi ý và Enter hoặc nhấn nút tìm kiếm. Nếu bạn chưa quen tìm theo cách này có thể tìm kiếm theo khu vực.

Tìm kiếm theo khu vực: Lần lượt chọn Tỉnh Thành -> Quận Huyện ->Phường Xã -> Đường Phố để xem giá khu vực bạn cần tìm. Lưu ý: Đường Phố và Phường Xã là không bắt buộc nếu bạn muốn xem bảng giá theo xã phường hoặc quận huyện.

Nhấn chọn trên bản đồ: Bản đồ giá đã phân chia các khu vực với màu sắc theo đơn giá trung bình, bạn chỉ cần click chọn vào khu vực thì sẽ ra bảng giá khu vực đó. Bạn có thể thay đổi cấp khu vực ở tùy chọn góc trên bên phải màn hình.

Thông tin trên chức năng bản đồ giá căn hộ tương tự như trên.

Bạn cũng có thể thích...