Mô hình tương quan giữa giá bán và giá thuê căn hộ chung cư tại TP HCM

Qua phân tích giá thuê giá bán của hơn 400 dự án căn hộ chung cư tại TP HCM, Biggee có được mô hình tương quan giá thuê giá bán với độ phù hợp 74%.

Dữ liệu được thống kê từ giá thuê, giá bán của hơn 400 dự án căn hộ chung cư tại TP HCM, lấy trung bình đơn giá các tháng 6,7,8 năm 2023 thì có được mô hình tương quan giữa giá thuê và giá bán như sau:

Đơn giá thuê = 0.0028 x Đơn giá bán + 0.0315

Ví dụ căn hộ có giá bán 60 triệu đồng m2 thì giá thuê = 0.0028 x 60 + 0.03149892 = 0.20136372 (khoảng 201 ngàn đồng/m2/tháng). Nếu căn hộ này 50m2 thì giá bán là 3 tỷ, giá thuê mà 10 triệu đồng/tháng. Hãy thử áp dụng công thức trên với căn hộ chung cư của bạn xem chính xác không nhé!

Mô hình tương quan giữa giá bán giá thuê căn hộ chung cư tại TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.