Bảng giá theo phường xã tại Tp HCM và Hà Nội

Nhận thấy nhu cầu tham khảo giá bất động sản ngày càng tăng, Biggee.vn xây dựng chức năng tổng quan về giá theo đơn vị hành chính là phường, xã, thị trấn. Công cụ này sẽ giúp mọi người định giá bất động sản khi thông tin so sánh trên tuyến đường cần định giá quá ít và có cái nhìn tổng quan thị trường bất động sản tại khu vực phường, xã, thị trấn.

Bảng giá tại Tp HCM

#Phường xãCận dướiCận trên
1Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh1,031,466,6671,443,900,000
2Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh691,813,228761,066,667
3Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh613,388,889702,300,000
4Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh494,900,000698,025,000
5Phường 09, Quận 3, Hồ Chí Minh516,585,714630,496,296
6Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh535,450,352619,900,000
7Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh465,990,476579,763,158
8Phường 02, Quận 5, Hồ Chí Minh472,560,209547,633,333
9Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh455,790,476555,636,866
10Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh455,511,111554,466,500
11Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh400,807,937500,433,333
12Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh405,154,545505,915,789
13Phường 03, Quận 5, Hồ Chí Minh416,270,588470,522,892
14Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh409,380,420500,650,000
15Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh396,266,667481,258,065
16Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh385,155,556467,156,140
17Phường 08, Tân Bình, Hồ Chí Minh377,327,273453,450,000
18Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh347,247,059455,077,778
19Phường 09, Quận 5, Hồ Chí Minh352,560,373437,141,176
20Phường 03, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh367,100,000419,482,609
21Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh328,962,295454,600,000
22Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh370,022,388418,523,529
23Phường 17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh339,729,586454,600,000
24Phường 07, Quận 5, Hồ Chí Minh344,456,098428,396,491
25Phường 03, Quận 10, Hồ Chí Minh354,015,385404,600,000
26Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh327,300,000417,695,238
27Phường 04, Quận 10, Hồ Chí Minh320,355,556391,166,667
28Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh316,637,037433,677,551
29Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh314,300,000388,492,810
30Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh306,132,653378,663,087
31Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh311,366,667387,858,252
32Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh317,637,255396,375,000
33Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh309,700,000379,796,594
34Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh320,009,756375,514,286
35Phường 04, Quận 4, Hồ Chí Minh307,933,333448,985,714
36Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh318,033,333380,263,636
37Phường 02, Quận 3, Hồ Chí Minh304,265,409380,198,122
38Phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh306,942,857372,455,102
39Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh308,200,000372,101,418
40Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh297,633,333367,363,265
41Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh311,085,141377,733,333
42Phường 07, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh289,800,000358,097,884
43Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh305,269,231360,302,469
44Phường 05, Quận 6, Hồ Chí Minh267,180,952364,042,484
45Phường 02, Quận 10, Hồ Chí Minh299,061,404334,438,710
46Phường 05, Quận 5, Hồ Chí Minh314,700,000330,094,611
47Phường 07, Quận 10, Hồ Chí Minh293,033,333355,533,333
48Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh297,200,000362,185,752
49Phường 06, Quận 11, Hồ Chí Minh255,110,204377,733,333
50Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh275,514,286396,118,182
51Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh282,107,692330,511,111
52Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh298,132,836342,908,955
53Phường 08, Quận 10, Hồ Chí Minh286,941,541338,371,429
54Phường 06, Quận 10, Hồ Chí Minh274,443,590342,026,721
55Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh277,233,333340,588,660
56Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh283,995,775342,100,000
57Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh282,630,303349,500,000
58Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh260,633,333388,552,128
59Phường 03, Tân Bình, Hồ Chí Minh279,600,000339,300,000
60Phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh281,308,238330,055,556
61Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh263,975,000326,255,977
62Phường 02, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh291,166,667300,253,846
63Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh267,100,000326,142,105
64Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh271,618,182337,933,333
65Phường 09, Quận 4, Hồ Chí Minh255,128,571382,377,778
66Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh251,423,077363,590,909
67Phường 08, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh269,800,000330,191,057
68Phường 07, Quận 11, Hồ Chí Minh257,328,283317,206,838
69Phường 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh242,387,121318,033,333
70Phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh254,541,270317,100,000
71Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh258,288,889322,847,368
72Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh259,600,000318,747,368
73Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh270,862,136287,052,941
74Phường 13, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh250,067,836312,373,109
75Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh255,750,000309,700,000
76Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh223,133,333295,173,770
77Phường 07, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh256,266,667279,954,717
78Phường 04, Quận 11, Hồ Chí Minh249,161,905305,120,833
79Phường 03, Quận 4, Hồ Chí Minh226,791,011306,922,222
80Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh234,531,164303,409,524
81Phường 05, Quận 10, Hồ Chí Minh247,041,860303,891,892
82Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh221,366,667314,800,000
83Phường 05, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh209,387,234309,200,000
84Phường 02, Quận 11, Hồ Chí Minh237,000,000275,896,296
85Phường Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh217,633,333291,249,275
86Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh239,560,241252,327,273
87Phường 01, Quận 8, Hồ Chí Minh213,014,286266,166,667
88Phường 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh209,442,857302,262,963
89Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh219,651,348273,675,325
90Phường 01, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh223,926,984251,310,256
91Phường 15, Quận 5, Hồ Chí Minh218,966,667255,278,641
92Phường 01, Tân Bình, Hồ Chí Minh216,600,000253,037,500
93Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh205,944,046257,377,778
94Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh207,934,654240,125,000
95Phường 05, Tân Bình, Hồ Chí Minh217,258,140237,447,253
96Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh193,250,000285,155,556
97Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh214,759,740245,019,821
98Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh200,650,000250,325,155
99Phường 09, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh199,507,769249,161,905
100Phường 02, Quận 4, Hồ Chí Minh189,800,000244,701,961
101Phường 05, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh200,737,500241,842,857
102Phường 06, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh206,661,111251,593,959
103Phường 02, Quận 6, Hồ Chí Minh198,133,333243,316,583
104Phường 06, Quận 5, Hồ Chí Minh200,326,316237,331,579
105Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh199,247,475253,365,891
106Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh198,133,333239,200,000
107Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh196,175,000243,885,714
108Phường 09, Tân Bình, Hồ Chí Minh204,300,000235,326,566
109Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh199,500,000229,600,000
110Phường 04, Gò Vấp, Hồ Chí Minh199,977,778216,066,667
111Phường 03, Quận 8, Hồ Chí Minh180,686,957245,226,316
112Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh193,033,333219,400,000
113Phường 08, Quận 4, Hồ Chí Minh199,659,155212,899,172
114Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh188,663,636226,446,847
115Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh184,340,713223,133,333
116Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh193,453,912224,900,483
117Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh183,730,769222,457,143
118Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh186,761,508215,025,225
119Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh183,550,000221,542,105
120Phường 02, Tân Bình, Hồ Chí Minh183,861,426223,161,538
121Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh188,847,826227,895,238
122Phường 02, Quận 8, Hồ Chí Minh178,546,154211,245,221
123Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh169,631,507215,200,000
124Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh177,798,198220,340,741
125Phường An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh169,800,000212,437,226
126Phường 06, Quận 6, Hồ Chí Minh178,108,247220,063,158
127Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh174,985,185215,254,544
128Phường 05, Quận 11, Hồ Chí Minh176,933,333217,870,175
129Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh176,366,667212,308,468
130Phường 07, Tân Bình, Hồ Chí Minh170,603,239210,956,983
131Phường 04, Tân Bình, Hồ Chí Minh172,698,198214,338,009
132Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh167,100,000207,914,286
133Phường 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh166,271,463226,344,444
134Phường 09, Quận 11, Hồ Chí Minh174,377,548205,853,846
135Phường 08, Quận 11, Hồ Chí Minh178,734,199198,985,714
136Phường 01, Gò Vấp, Hồ Chí Minh164,300,000222,183,808
137Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh166,122,222245,613,953
138Phường 07, Gò Vấp, Hồ Chí Minh167,100,000191,480,672
139Phường 02, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh168,661,789208,314,062
140Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh154,730,556228,544,860
141Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh164,712,500203,862,500
142Phường 06, Quận 8, Hồ Chí Minh146,232,715203,450,000
143Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh158,631,169193,550,000
144Phường 05, Gò Vấp, Hồ Chí Minh149,066,667210,089,855
145Phường 03, Quận 11, Hồ Chí Minh159,700,000196,366,667
146Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh156,466,667203,133,333
147Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh159,700,000196,883,951
148Phường 01, Quận 11, Hồ Chí Minh159,323,810190,206,061
149Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh150,764,372186,121,739
150Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh141,115,789190,289,474
151Phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh164,800,000172,200,000
152Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh149,508,333184,800,000
153Phường 04, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh155,790,476175,749,206
154Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh147,841,667184,700,000
155Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh139,032,143203,737,931
156Phường 04, Quận 6, Hồ Chí Minh152,300,000175,950,000
157Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh131,977,469195,355,556
158Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh149,297,839186,050,000
159Phường 09, Quận 8, Hồ Chí Minh143,061,538189,800,000
160Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh139,800,000190,499,301
161Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh152,545,098170,216,667
162Phường Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh145,205,405178,223,645
163Phường 05, Quận 8, Hồ Chí Minh147,200,000161,800,000
164Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh138,984,149168,371,429
165Phường 06, Tân Bình, Hồ Chí Minh141,842,857176,266,265
166Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh139,717,391172,633,333
167Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh140,131,470170,076,190
168Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh136,832,704170,386,907
169Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh134,500,000167,254,321
170Phường 08, Quận 6, Hồ Chí Minh139,600,000159,475,626
171Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh139,800,000166,629,545
172Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh136,675,000168,033,333
173Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh128,450,000160,170,370
174Phường 03, Quận 6, Hồ Chí Minh126,466,667164,596,053
175Phường 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh131,539,980172,200,000
176Phường 08, Quận 8, Hồ Chí Minh127,007,692184,424,518
177Phường Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh124,044,444165,666,525
178Phường 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh124,500,000167,104,965
179Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh125,996,962160,277,564
180Phường 05, Quận 4, Hồ Chí Minh127,054,902172,240,113
181Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh126,658,824158,311,111
182Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh130,533,333157,377,778
183Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh114,500,000164,032,143
184Phường 01, Quận 6, Hồ Chí Minh126,015,152150,639,161
185Phường An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh125,216,667156,466,667
186Phường 07, Quận 6, Hồ Chí Minh120,432,323170,752,381
187Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh124,364,804153,450,000
188Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh120,890,476157,191,304
189Phường 09, Quận 6, Hồ Chí Minh121,004,048155,425,000
190Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh123,511,905151,366,667
191Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh125,184,615144,282,540
192Phường Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh126,292,920164,800,000
193Phường 15, Gò Vấp, Hồ Chí Minh120,546,502156,466,667
194Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh127,748,148141,315,152
195Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh123,848,257144,075,000
196Phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh123,133,333144,700,000
197Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh122,320,325147,900,673
198Phường 03, Gò Vấp, Hồ Chí Minh119,400,000145,411,966
199Phường Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh119,410,427148,204,651
200Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh119,400,000141,188,889
201Phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh114,800,000139,800,000
202Phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh122,444,272145,414,286
203Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh113,732,258142,100,000
204Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh105,502,479148,336,364
205Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh115,850,420135,850,000
206Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh112,208,696143,313,043
207Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh109,498,990136,544,444
208Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh108,985,714133,133,333
209Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh111,707,692134,700,000
210Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh105,630,233146,050,000
211Phường Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh109,800,000129,348,023
212Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh111,623,077125,176,190
213Phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh106,494,872128,490,909
214Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh95,140,362125,609,091
215Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh105,708,403126,500,000
216Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh106,003,437127,175,000
217Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh102,300,000136,228,571
218Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh102,300,000127,300,000
219Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh100,549,020123,133,333
220Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh89,800,000122,457,143
221Phường An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh100,016,667123,350,000
222Phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh84,700,000120,225,000
223Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh94,900,000117,889,888
224Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh94,388,394117,100,000
225Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh93,422,414112,865,514
226Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh93,966,667111,178,947
227Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh94,700,000108,509,524
228Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh82,392,593114,124,324
229Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh83,762,588104,273,684
230Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh88,890,164103,747,619
231Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh81,317,647101,028,571
232Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh82,645,588101,300,000
233Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh76,654,023102,131,579
234Phường Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh84,700,00099,175,000
235Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh81,651,852100,650,000
236Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh77,080,952104,196,855
237Phường 07, Quận 8, Hồ Chí Minh74,962,879109,700,000
238Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Hồ Chí Minh77,300,00096,175,000
239Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh76,914,33892,736,318
240Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh77,300,00096,378,947
241Phường 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh73,628,57189,828,205
242Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh75,355,55693,966,667
243Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh75,753,84688,899,099
244Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh72,933,33389,636,842
245Phường Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh63,060,07386,884,181
246Phường Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh61,228,57191,113,321
247Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh58,033,33383,230,657
248Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh61,889,28677,200,000
249Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh62,200,64176,858,824
250Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh63,484,21184,457,679
251Xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh60,683,33374,710,526
252Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh58,011,92176,820,161
253Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh60,070,27073,724,390
254Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh58,488,88972,841,026
255Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh50,911,11171,831,250
256Phường Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh50,326,31673,777,901
257Thị trấn Hóc Môn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh51,438,15862,527,273
258Thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Hồ Chí Minh48,133,33363,032,323
259Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh50,022,58162,412,500
260Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh48,318,51967,603,571
261Phường Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh49,078,22656,466,667
262Xã Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh44,466,66753,902,564
263Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh44,700,00055,017,391
264Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh43,743,71054,145,455
265Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh39,800,00049,000,000
266Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh32,300,00039,085,714
267Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh30,207,58539,800,000
268Xã Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh31,228,57136,466,667
269Xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh26,858,82440,270,370
270Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh28,490,47639,667,021
271Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh28,623,52937,523,636
272Phường Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh24,800,00033,550,000
273Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh22,924,90033,675,000
274Xã Nhơn Đức, Nhà Bè, Hồ Chí Minh25,440,74133,311,111
275Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh24,182,28430,445,161
276Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh17,577,77821,575,000
277Xã Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh14,800,00019,452,500
278Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh15,966,66717,743,182
279Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh12,300,00017,508,333
280Xã Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh13,300,00015,606,452
281Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh11,748,77013,521,881
282Xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh9,900,00013,329,412
283Xã Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh8,600,00012,841,667
284Thị trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh6,942,85710,388,235
285Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh7,333,9379,133,333
286Xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh6,781,1327,860,201
287Xã Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh5,049,2677,200,000

Bảng giá tại Hà Nội

#Phường xãCận dướiCận trên
1Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội754,300,000943,900,000
2Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội738,800,000949,000,000
3Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội632,305,797933,675,000
4Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội683,788,889776,410,256
5Phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội661,707,692831,352,941
6Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội587,403,226868,033,333
7Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội604,700,000732,657,143
8Phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội529,600,000779,600,000
9Phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội619,211,765697,602,703
10Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội583,799,099722,486,420
11Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội507,833,333709,758,730
12Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội525,203,030631,773,913
13Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội497,569,014621,063,636
14Phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội499,000,000596,652,941
15Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội458,288,889570,550,000
16Phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội469,800,000556,356,522
17Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội441,388,136517,063,551
18Phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội444,300,000525,703,509
19Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội405,858,904583,133,333
20Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội404,900,000587,218,182
21Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội398,133,333553,633,333
22Phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội400,213,514480,454,206
23Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội388,233,333483,692,308
24Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội404,600,000499,500,000
25Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội371,642,857514,300,000
26Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội411,050,000456,947,059
27Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội366,166,667476,217,009
28Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội375,866,667459,975,232
29Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội374,500,000454,357,895
30Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội379,261,905444,900,000
31Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội378,845,455451,217,949
32Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội354,100,000426,673,913
33Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội352,900,000411,022,222
34Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội341,053,846396,407,692
35Phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội329,100,000387,925,806
36Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội339,036,364402,092,308
37Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội317,895,652384,536,842
38Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội289,800,000419,400,000
39Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội280,966,667416,026,761
40Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội308,288,889430,085,185
41Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội328,013,043357,312,500
42Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội300,586,957373,952,778
43Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội312,390,000347,633,333
44Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội308,171,429387,933,333
45Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội319,500,000342,400,000
46Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội284,345,455351,557,377
47Phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội252,042,857377,733,333
48Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội296,266,667364,800,000
49Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội284,881,967341,223,077
50Phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội283,788,889351,450,993
51Phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội282,107,692339,400,000
52Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội292,476,923313,990,909
53Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội264,215,385326,986,667
54Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội274,244,444323,330,769
55Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội278,527,941299,500,000
56Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội259,700,000311,378,723
57Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội254,400,000325,809,091
58Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội267,147,059317,884,848
59Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội244,900,000329,045,455
60Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội258,092,683302,300,000
61Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội245,063,158320,481,395
62Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội246,900,000304,600,000
63Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội246,266,667329,423,333
64Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội258,057,895289,400,000
65Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội244,981,395304,100,000
66Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội232,557,895296,266,667
67Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội237,383,333284,900,000
68Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội235,254,545273,177,982
69Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội232,657,143269,800,000
70Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội231,955,814287,000,000
71Phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội211,566,667286,574,194
72Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội219,984,615270,412,245
73Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội194,900,000281,900,000
74Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội215,666,667323,330,769
75Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội210,611,111258,288,889
76Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội207,870,370256,466,667
77Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội203,644,444268,747,368
78Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội195,155,556270,311,111
79Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội219,400,000255,626,718
80Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội199,500,000252,636,364
81Phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội218,405,970233,471,429
82Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội197,714,286246,551,724
83Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội214,300,000235,170,370
84Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội200,550,000246,311,111
85Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội170,561,905248,233,333
86Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội202,900,000242,328,846
87Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội174,500,000250,284,615
88Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội195,306,061245,262,069
89Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội189,800,000231,011,111
90Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội180,309,091260,850,000
91Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội169,800,000225,876,744
92Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội178,900,000245,246,667
93Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội191,221,739229,800,000
94Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội159,300,000234,900,000
95Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội178,096,226222,100,000
96Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội174,500,000212,022,222
97Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội174,700,000232,075,758
98Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội166,518,182207,495,238
99Phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội141,524,138209,600,000
100Phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội170,088,235209,800,000
101Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội158,835,165204,300,000
102Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội161,121,101200,253,846
103Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội166,011,111196,050,000
104Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội142,494,898206,057,692
105Phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội135,142,857196,942,857
106Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội141,700,000210,363,855
107Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội157,400,000182,107,692
108Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội154,500,000189,400,000
109Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội153,447,368171,983,333
110Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội145,584,932187,141,935
111Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội120,354,545178,847,826
112Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội132,933,333169,900,000
113Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội130,711,111192,257,143
114Phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội126,210,526175,838,462
115Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội131,216,418162,257,143
116Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội131,372,727155,614,286
117Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội129,771,364157,400,000
118Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội119,397,959177,937,209
119Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội109,100,000159,191,837
120Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội108,233,333161,441,791
121Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội103,000,000154,129,630
122Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội111,066,667149,200,000
123Phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội106,718,182131,366,667
124Phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội107,000,000128,233,333
125Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội87,250,820129,881,444
126Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội100,669,231125,433,333
127Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội99,447,727134,300,000
128Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội89,538,710132,394,737
129Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội97,879,570131,900,000
130Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội104,391,667117,226,087
131Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội84,675,676123,105,128
132Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội96,175,000132,884,211
133Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội98,668,293123,111,111
134Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội93,688,889116,851,220
135Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội91,390,000121,000,000
136Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội91,183,951112,200,000
137Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội84,700,000110,117,391
138Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội89,600,000103,930,769
139Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội77,439,683116,009,311
140Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội78,233,333109,800,000
141Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội71,263,63699,600,000
142Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội79,900,00099,800,000
143Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội75,610,811102,921,053
144Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội70,252,381102,180,952
145Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội68,789,04178,585,714
146Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội63,388,88983,258,537
147Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội61,038,46284,244,444
148Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội49,800,00069,900,000
149Xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội51,366,66771,366,667
150Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội52,277,04960,500,000
151Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội45,800,00062,716,667
152Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội40,820,40857,400,000
153Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội38,371,42957,465,073
154Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội35,633,33345,716,949
155Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội27,789,47440,850,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.