#công_nghệ_4.0 #bất_động_sản_4.0 #proptech

Có lẽ chúng ta đã ít nhất một lần được nghe về các khái niệm trên. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng cái khái niệm trên không mang nhiều ý nghĩa thực tế ngoài việc Marketing. Làm thế nào công nghệ hỗ trợ được người mua – người bán bất động sản ngoài việc đăng tin quảng cáo? Đó chính là câu hỏi đã thôi thúc chúng tôi xây dựng Biggee.vnKHÁCH QUAN và KHÁC BIỆT.

Biggee.vn là một hệ thống thông tin bất động sản, dựa trên nền tảng tự động thu thập và phân tích hàng triệu thông tin về bất động sản. Trên cơ sở đó, Biggee.vn cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông minh, và chức năng định giá bất động sản online chính xác với thông tin bất động sản so sánh rõ ràng và có giá trị sử dụng, các báo cáo thống kê liên tục được cập nhật dựa vào số liệu thực tế.