Biggee.vn là một nền tảng bất động sản hướng dữ liệu giúp cải thiện tính minh bạch của thị trường bất động sản thông qua việc số hóa và phân tích thông tin

Biggee.vn thu thập và xử lý thông tin bất động sản, cung cấp một giải pháp toàn diện nhất về thông tin bất động sản bao gồm: bản đồ giá đất, định giá nhà đất tự động, thống kê thị trường, tìm kiếm thông tin, quản lý danh mục bất động sản.

Khác với các nền tảng dữ liệu bất động sản khác với sản phẩm dịch vụ chính lại không phải là dữ liệu, các sản phẩm dịch vụ của Biggee.vn đều hướng về dữ liệu đã được phân tích thông qua 3 công nghệ lõi:

  • Geographic Information System
  • Image Retrieval System
  • Machine Learning Model

Với nền tảng dữ liệu của Biggee.vn, người dùng dù không chuyên vẫn có thể truy xuất thông tin bất động sản xác thực, có thệ thống và theo thời gian thực.